Υπηρεσίες

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Στόχος της θεραπευτικής διαδικασίας είναι η ενίσχυση της αυτογνωσίας, η αλλαγή μοτίβων συμπεριφροράς που δεν είναι βοηθητικά για το άτομο, και η αντιμετώπιση προκλήσεων και διλημμάτων μέσα από την προαγωγή των συγκεκαλυμμένων δυνάμεων του ανθρώπου. Τα οφέλη της ψυχοθεραπείας εντοπίζονται στην ενίσχυση της προσωπικής ευεξίας και στην βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων του ατόμου. 


Θεραπεία Ζεύγους / Οικογενειακή Θεραπεία

Στόχος της θεραπείας ζεύγους είναι η κατανόηση των δυσλειτουργικών μοτίβων αλληλεπίδρασης που διέπουν τη σχέση του ζευγαριού και η αντικατάστασή τους με νέους, πιο προσαρμοστικούς και λειτουργικούς τρόπους συμπεριφοράς και επικοινωνίας, δίνοντας έμφαση στα αποθέματα τους. Αντίστοιχα, στην οικογενειακή θεραπεία τα μέλη της οικογένειας υποβοηθούνται ώστε να βελτιώσουν τον τρόπο που σχετίζονται μεταξύ τους, και κατ' επέκταση να ενισχυθεί η ικανοποίησή τους από την σχέση τους.

Ψυχολογική & Ψυχομετρική Αξιολόγηση Παιδιών

Κατά την ψυχολογική αξιολόγηση γίνεται διερεύνηση των εκάστοτε αναγκών του παιδιού λαμβάνοντας υπόψιν τα θετικά του χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του , με στόχο τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου πλάνου παρέμβασης που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ή/και στην πρόληψη πιθανών δυσκολιών σε συμπεριφορικό, ψυχοσυναισθηματικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό/μαθησιακό επίπεδο. Η αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε κάποια πιθανή διάγνωση, χωρίς όμως αυτό να είναι απαραίτητο.

Αξιοποιείται ένας συνδυασμός σταθμισμένων εργαλείων αξιολόγησης (π.χ. εργαλεία αξιολόγησης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, γνωστικών/νοητικών ικανοητήτων, ερωτηματολόγια), και άτυπων κλινικών μεθόδων αξιολόγησης (π.χ. αξιολόγηση με βάση το παιχνίδι, κλινικές συνεντεύξεις, κλινικές παρατηρήσεις κ.α.).


Ομαδικά Προγράμματα - Βιωματικά Εργαστήρια

Τα ομαδικά προγράμματα μπορεί να απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς και προσαρμόζονται στις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας. Μέσα στην ομάδα τα άτομα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν κοινούς προβληματισμούς/ανησυχίες, αλλά και τρόπους διαχείρισης διάφορων δυσκολιών, σε ένα πλαίσιο όπου διασφαλίζεται ο αμοιβαίος σεβασμός και ενθαρρύνεται η αλληλοϋποστήριξη. Διεξάγονται επίσης διαδραστικές δραστηριότητες και βιωματικές ασκήσεις.

Εξατομικευμένες Παρεμβάσεις

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ατομικών προγραμμάτων παρέμβασης στηρίζονται στα ερευνητικά δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας (ερευνητικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις) και προσαρμόζονται ανάλογα με τις  ατομικές  ανάγκες του κάθε παιδιού/εφήβου και της οικογένειας.

Συμβουλευτική


Γονέων

Κατά τη συμβουλευτική διαδικασία οι γονείς μοιράζονται τις ανησυχίες τους σε ένα περιβάλλον όπου μπορούν να νιώθουν ασφάλεια. Στόχος είναι η συνεργασία των γονέων με την ψυχολόγο, έχοντας ως κοινό στόχο την ευημερία του παιδιού/εφήβου.


Παιδιών & Εφήβων 

Εκπαιδευτικών

Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία, τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, να ξεδιπλώσουν πτυχές και ικανότητες που δεν γνώριζαν ότι έχουν, να προβληματιστούν σχετικά με τις αξίες τους και τον τρόπο που θέλουν να ζουν τη ζωή τους, και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στην εσωτερική γαλήνη.

Η συνεργατική συμβουλευτική με τους εκπαιδευτικούς αποσκοπεί στην από κοινού εύρεση αποτελεσματικών λύσεων που θα ενδυναμώσουν το ρόλο του εκπαιδευτικού ως αρωγός στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποταθούν στη σχολική ψυχολόγο για συμβουλευτική με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους.

Τηλεϋπηρεσίες 

Υπάρχει η δυνατότητα παροχής τηλεϋπηρεσιών ψυχικής υγείας. 


Emmanouela Milaki | All rights reserved 2021
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε